Equip de projecte

Coordinació: Ciro Llueca
Gestió de la col·lecció: Daniel Cócera

I l’equip del Departament d’Aplicacions i Projectes del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), i el personal de la Biblioteca de Catalunya.

Antics col·laboradors del PADICAT: Tània Alaix, Mathilde Crétien, Jessica Eminenti, Rosa Ferrer, Sonsoles Martín, Carlos Ortiz, Víctor Petrus, Judit Rodríguez, Núria Rubio, Adan Server, Laura Solà, Leandro Stasi.