Preservació del patrimoni digital

La preservació digital consisteix en l'aplicació de tècniques i mètodes que permetin garantir que la informació emmagatzemada digitalment en qualsevol tipus de format, programari, maquinari o sistema continuï sent accessible en el futur.

Des de fa uns anys les biblioteques, arxius i museus es troben immersos en un cicle permanent de creació, identificació, captura, accés de documents i de recursos d’informació –sovint efímers— que han de ser preservats mantenint la seva integritat, autenticitat, fiabilitat, legibilitat i funcionalitats.

En aquest context, les institucions de la memòria han diversificat el patrimoni a difondre i preservar quant al seu tipus, forma de creació i vies d’adquisició. Això implica necessàriament repensar la forma de gestionar, els processos, els recursos i equipaments, la tecnologia i les capacitats dels professionals.

La Biblioteca de Catalunya s’ha posicionat activament per abordar aquesta nova realitat i aprofitar-ne al màxim les oportunitats en el pla estratègic de l’any 2004 i les seves successives edicions.

L’any 2005 va suposar un punt d’inflexió en la política de difusió i preservació del patrimoni digital: en primer lloc, la posada en marxa de projectes per digitalitzar retrospectivament les seves col·leccions analògiques, com la Memòria Digital de Catalunya (MDC), l’Arxiu de Revistes Catalanes Antigues (ARCA), i el projecte Google Llibres.

En segon lloc, el disseny, creació i producció de PADICAT, dedicat als documents nascuts digitals i publicats a Internet.

Finalment, la creació de sistemes digitals segurs, o caixes fortes, que contenen els documents a preservar, siguin digitalitzats a partir de les seves versions analògiques, siguin nascuts digitals. En el cas de la Biblioteca de Catalunya, s’ha dissenyat el sistema COFRE (COnservem per al Futur Recursos Electrònics), un instrument de preservació en alta seguretat creat a partir de la pròpia experiència.

 

Més informació sobre repositoris de preservació digital:

Núria Gallart, Alice Keefer (2007). Preservació de dipòsits digitals. Barcelona: Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya. http://www.recercat.net/bitstream/2072/4078/1/0703Preservacio.pdf

Alice Keefer (1999). “La preservació digital”. Ítem: revista de biblioteconomia i documentació, núm. 25. http://www.raco.cat/index.php/Item/article/viewFile/22542/22376

 

Més informació sobre l'estratègia digital de la Biblioteca de Catalunya:

Eugènia Serra; Karibel Pérez; Ciro Llueca (2011). “La Biblioteca de Catalunya i l’accés al patrimoni digital”. Métodos de información (MEI), v. 2, núm. 2. http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/16003/1/serra_perez_llueca.pdf

Eugènia Serra (2010). “Digitalització? Parlem-ne”. BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, desembre, núm. 24. http://www.ub.edu/bid/24/serra1.htm

Dolors Lamarca; Eugènia Serra (2005). “L’estratègia de la Biblioteca de Catalunya en projectes digitals”. Ítem: revista de biblioteconomia i documentació, núm. 41. http://www.raco.cat/index.php/Item/article/view/40866/68116

Ciro Llueca (2005). “Webs sempre accessibles: les biblioteques nacionals i els dipòsits digitals nacionals”. BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, desembre, núm. 15. http://www2.ub.edu/bid/consulta_articulos.php?fichero=15lluec1.htm