Infraestructura i funcionament

PADICAT es basa en l'aplicació d'una sèrie de programes informàtics que permeten la captura, l'emmagatzematge, l'organització, la preservació i l'accés permanent a les pàgines web publicades a Internet.

La Biblioteca de Catalunya compta amb la col·laboració del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).