Proposa'ns un lloc web

Els recursos digitals publicats a Internet susceptibles de formar part de PADICAT són els documents culturals, científics i de caràcter general creats a Catalunya o que contenen informació relativa a Catalunya o d'interès majoritari per al públic català.

Des de setembre de 2006 estem integrant els recursos digitals procedents de recomanacions dels usuaris. Es convida a proposar llocs web que siguin susceptibles de ser incorporats al PADICAT.