La Biblioteca de Catalunya captura més de 21.000 versions de les pàgines web de la campanya electoral al Parlament de Catalunya

22-12-2010

L'arxiu web dipositat al PADICAT (Patrimoni Digital de Catalunya) conté 107.804 captures de 39.401 pàgines web, incloent-hi les campanyes electorals a Internet des de l'any 2006

La Biblioteca de Catalunya, com a responsable de la preservació del patrimoni bibliogràfic a Catalunya, va crear l’any 2005 el repositori PADICAT (Patrimoni Digital de Catalunya) per capturar, processar i donar accés permanent a versions antigues de pàgines web que formen la Web catalana. A desembre de 2010 el dipòsit digital conté 107.804 captures de 39.401 pàgines web d’ajuntaments catalans, empreses, associacions i entitats de tot tipus, amb un volum total de 240 milions de fitxers informàtics. Totes les versions són accessibles al portal del dipòsit digital.

Des de les eleccions al Parlament de Catalunya de 2006, quan es varen capturar 775 versions de 88 pàgines webs, s’han realitzat captures focalitzades de les diferents campanyes electorals, i en el cas dels últims comicis es varen seleccionar i realitzar més de 21.000 captures de versions procedents de 480 recursos digitals (blocs de 246 candidats, pàgines web dels 39 partits polítics amb i sense representació parlamentària, webs d’institucions i de 56 mitjans de comunicació, plataformes de suport i xarxes socials).

La política de captures contempla els recursos digitals dels partits polítics amb representació parlamentària durant l’anterior legislatura (2006-2010); els partits polítics sense representació amb candidatures reconegudes oficialment al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya; blocs, webs, facebook, twitter, flickr i altres recursos digitals dels caps de llista de cada formació política per a cada demarcació electoral, així com dels principals candidats dels partits amb representació parlamentària; institucions públiques com el Parlament de Catalunya, el Departament de Governació i Administracions Publiques de la Generalitat, etc.; mitjans de comunicació d'abast nacional; i una selecció de blocs de ciberactivistes amb presència intensiva a les xarxes. Les captures s'iniciaren el 16 de setembre de 2010 i finalitzaran posteriorment a la investidura del nou president de la Generalitat de Catalunya.

El PADICAT és un dipòsit coordinat per la Biblioteca de Catalunya amb la col·laboració del Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA) i el suport de la Fundació puntCAT. L’arxiu web és membre de l’International Internet Preservation Consortium (IIPC), consorci internacional que aplega la major part de biblioteques i arxius nacionals amb sistemes de captura i preservació d’Internet.