Museus de Catalunya

PADICAT presenta un monogràfic dedicat als museus i col·leccions museogràfiques de Catalunya obertes al públic. S’ha realitzat una àmplia selecció a partir del buidatge en diferents directoris (cercador de museus i col·leccions de la Generalitat de Catalunya, seus web de les 4 diputacions catalanes, patronats de turisme dels consells comarcals, webs municipals, etc.). De cadascun dels museus s'ofereix, sempre que ha estat possible, la web corporativa del museu, seguida d’altres recursos (per exemple, fitxes informatives del museu) oferts per les pàgines webs municipals, comarcals, etc.
En total, el monogràfic de Museus de Catalunya conté 1.523 recursos digitals en diferents captures, corresponents a 657 museus i col·leccions, ordenats alfabèticament i geogràfica.
Per províncies, Barcelona acumula gairebé la meitat de tots els equipaments museístics de Catalunya, amb un 46'3%, seguida de la demarcació de Tarragona amb el 19% dels equipaments, Lleida amb un 18'1% i finalment, Girona, amb un 16'6%.

La Biblioteca de Catalunya vol agrair la col·laboració del Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols, i en especial de la seva directora Sra. Sílvia Alemany en la realització del present monogràfic.

Nombre total de llocs web capturats:
1.525