Eleccions al Parlament de Catalunya (2010)

Des de 2006 es confecciona una captura monogràfica a Internet de les campanyes electorals realitzades a Catalunya. El 28 de novembre de 2010 es varen celebrar eleccions al Parlament, i en conseqüència es varen seleccionar i capturar sistemàticament 22.000 captures de diferents versions de 967 llocs web (webs i blocs de 246 candidats, de 39 partits polítics amb i sense representació parlamentària, d’institucions i de 56 mitjans de comunicació). La irrupció de les eines 2.0 a la campanya electoral és ja un fet, i les xarxes socials i els ciberactivistes han estat protagonistes d’una campanya en la qual els 39 partits polítics han presentat les seves propostes a Internet.

La política de captures contempla els recursos digitals dels partits polítics amb representació parlamentària durant l’anterior legislatura (2006-2010); els partits polítics sense representació, amb candidatures reconegudes oficialment (DOGC 2/11/2010); blocs, webs, facebook, twitter, flickr i altres recursos digitals dels caps de llista de cada formació política per a cada demarcació electoral, així com dels principals candidats dels partits amb representació parlamentària; institucions públiques com el Parlament de Catalunya, el Departament de Governació i Administracions Publiques de la Generalitat, etc.; mitjans de comunicació d'abast nacional; i una selecció de blocs de ciberactivistes amb presència intensiva a les xarxes. Les captures s'iniciaren el 16 de setembre de 2010 i fins la data d'investidura del nou President de la Generalitat.

El PADICAT us ofereix el seguiment dels recursos digitals utilitzats durant la campanya pels 39 partits polítics que presenten candidatures al Parlament. En total, 967 seus web capturats en 22.000 versions diferents per donar una visió global de l'evolució de la campanya electoral a la web catalana. El monogràfic tanca el cicle electoral iniciat en les eleccions al Parlament de l’any 2006, i es complementa amb les campanyes de les municipals 2007, generals 2008, i europees 2009.

Nombre total de llocs web capturats:
967