Eleccions al Parlament de Catalunya (2006)

L'1 de novembre de 2006 es varen celebrar a Catalunya les eleccions al Parlament. Per copsar aquest esdeveniment clau per entendre la societat catalana es varen seleccionar i capturar diverses versions de 81 recursos digitals (partits polítics amb i sense representació parlamentària que es presentaven a les eleccions de 2006, blocs personals, webs dels candidats, mitjans de comunicació, recursos digitals institucionals, fundacions políques i societats de recerca, etc.) que han estat incorporats al Patrimoni Digital de Catalunya, per permetre fer el seguiment de l'evolució de la campanya electoral al web català.

Nombre total de llocs web capturats:
81